Record Canonical URI:
http://data.perseus.org/catalog/urn:cts:arabicLit:0181IbnMubarak.ZuhdWaRaqaiq.Waqfeya-ara2

al-Zuhd wa-l-raqāʾiq

Full Catalog Record

URN:
urn:cts:arabicLit:0181IbnMubarak.ZuhdWaRaqaiq.Waqfeya-ara2
Work:
al-Zuhd wa-l-raqāʾiq
Textgroup:
0181IbnMubarak
Author:
Ibn Mubārak d. 181/797 CE
Editor:
حبيب الرحمن الأعظمي
Language:
Arabic
Alt title:
الزهد والرقائق
al-Zuhd wa-yalī-hi al-raqāʾiq
Host title:
كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق (ط العلمية)
Publisher:
دار الكتب العلمية
Place publ:
s.n.
Date publ:
1425 - 2004
Edition:
2
Phys descr:
text, 1 v.
535 p.
Subjects:
التزكية والأخلاق...